Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Διαφάνεια και Αξιοκρατία με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας.


Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
“Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».
Το συγκεκριμένο Σ/Ν ρυθμίζει σειρά θεμάτων γύρω από τη Ναυτιλία, το προσωπικό του Υπουργείου & του Λιμενικού Σώματος και την προστασία των εργαζομένων στη Ναυτιλία.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες
- Εκδημοκρατίζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών ΛΣ- ΕΛΑΚΤ. Καμία μετάθεση, απόσπαση ή μετάταξη δεν είναι πλέον επιτρεπτή χωρίς γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. Λαμβάνεται δε, ειδική μέριμνα, ώστε οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι ή οι γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή οι γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα να μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.
- Αναβαθμίζεται η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας. Η προσήκουσα καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη δρομολόγηση κάθε τύπου πλοίου, ενώ η παράβασή τους δύναται να επιφέρει ακόμα και την κύρωση της απαγόρευσης απόπλου.
- Για πρώτη φορά, καθιερώνεται η εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος με πανελλήνιες εξετάσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Πρόκειται για ουσιαστικό βήμα καθιέρωσης της αξιοκρατίας στο σύστημα εισαγωγής στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Ρυθμίζονται ζητήματα νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, με απλούστερη διαδικασία και με έμφαση στην ανάπτυξη των λιμανιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας.
- Εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την πρόσληψη πλοηγών, ενώ αυξάνονται οι οργανικές θέσεις στις πλοηγικές υπηρεσίες της χώρας.
- Επιδιώκεται η παροχή σίτισης σε σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κυρίως της περιφέρειας, για να υπάρχει κίνητρο φοίτησης στις Σχολές αυτές και για να στηριχθούν οικονομικά οι σπουδαστές τους, κατ΄ αναλογία των αντίστοιχων σπουδαστών ΤΕΙ. Επιπλέον, προς αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, ο τακτικός προϋπολογισμός του ΥΝΑΝΠ αναλαμβάνει τις δαπάνες τηλεπικοινωνιών και παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.
- Παρέχεται μεταβατικό στάδιο δύο ετών για την καθαίρεση στις Χερσαίες Ζώνες Λιμένων (ΧΖΛ) αυθαιρέτων κατασκευών (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες) και την αντικατάστασή τους με νόμιμες, νέες, ομοιόμορφες κατασκευές, σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονήσει οι φορείς διοίκησης των λιμένων. Επιτυγχάνεται έτσι, η αποκατάσταση της νομιμότητας που θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των χώρων στις ΧΖΛ και τη λειτουργία των παρακείμενων στις ΧΖΛ επιχειρήσεων. Αναμένεται κατά συνέπεια η αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.
- Στο πλαίσιο σχεδιασμού, συντονισμού και εφαρμογής ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και ειδικότερα της άμεσης και έμμεσης παρέμβασης για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην υδροδότησή τους, αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα άμεσης αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία φορητών μονάδων παραγωγής νερού, μέσω αφαλάτωσης, με δυναμικότητα μικρότερη από 2000 κυβικά μέτρα την ημέρα, για την εξυπηρέτηση επειγόντων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών.
- Για πρώτη φορά, συστήνεται Συμβούλιο Συνδυασμένων Μεταφορών, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, που μεριμνά για το συντονισμό των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.
Καλούμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η 
διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου στις 14:00.
Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Νόμου έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Εκπτώσεις τριτέκνων σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

 Η έκπτωση γίνεται με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ της Θεωρημένης κάρτας   τριτέκνου για ο 2017 από το Σύλλογο Τριτέκνων.

Οι εκπτώσεις ισχύουν για τους γονείς συνέχεια και για τα  παιδιά μέχρι την συμπλήρωση των 25 ετών εφόσον σπουδάζουν (κανονικά έως 23 ετών).

1. FastFerries

Η FastFerries προσφέρει ειδική έκπτωση 30% για τις τρίτεκνες οικογένειες. Η έκπτωση εφαρμόζεται στην οικονομική θέση (DECK) και στα αεροπορικού τύπου καθίσματα (ATS).Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητας συλλόγου τριτέκνων. Τα τέκνα των τριτέκνων δικαιούνται την έκπτωση έως την ηλικία των 23 ετών με την επίδειξη της ταυτότητας τους. 

2. MinoanLines
     
 Η MinoanLines προσφέρει ειδική έκπτωση 30% για τις τρίτεκνες οικογένειες. Η έκπτωση ισχύει στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε DECK. 30% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (A2-AB2-A4-AB4) εκτός LUX. Επίσης παρέχεται 20% έκπτωση για τα δίκυκλα καθώς και για το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους (κατηγορία 1).
Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα ηλικίας έως 23 ετών (έως 25 αν σπουδάζουν).
Αποδεκτά Δικαιολογητικά: Ταυτότητα Συλλόγου τριτέκνων 

3. AnekLines

Η AnekLines προσφέρει έκπτωση για τους Τρίτεκνους 30% στην Οικονομική Θέση (DECK) & στα Αεροπορικά Καθίσματα.
30% σε όλες τις κατηγορίες καμπινών εκτός LUX.  20% στα ΙΧ & ΜΟΤΟ
Για τη χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη θεωρημένης ταυτότητας Συλλόγου Τριτέκνων. 
Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα ηλικίας έως 23 ετών (έως 25 αν σπουδάζουν).

4. ΤHASSOS LINK -F/B ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ

   Στην γραμμή ΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ 40% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 3 ευρώ , αντί 5 ευρώ)
   Στην γραμμή ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ 43% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 2 ευρώ , αντί 3,5 ευρώ)
  Επίσης αναφέρουμε και την έκπτωση 50 % στο κόστος εισιτηρίου αυτοκίνητου<4 span="">m ,  αποκλειστικά στο πρώτο δρομολόγιο της γραμμής Λιμένα –Κεραμωτής.
   Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση επιβάτη, η επίδειξη της κάρτας μέλους του συλλόγου Tριτέκνων.
   (Τα παιδιά ως 10 ετών δικαιούνται ούτως ή άλλως τις εκπτωτικές τιμές) »

5. AEGEANSPEED LINES

Έκπτωση  σε  τρίτεκνες  οικογένειες  30%     με  την  επίδειξη  της  κάρτας  μέλους θεωρημένη

6. ZANTE FERRIES

Έκπτωση στις τρίτεκνες οικογένειες 50% με την επίδειξη κάρτας μέλους θεωρημένη.
TRI TRI 50% (Τρίτεκνοι).

7. ANNES LINES (ΠΡΩΤΕΥΣ) ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Έκπτωση στις τρίτεκνες οικογένειες 30% με την επίδειξη κάρτας μέλους θεωρημένη.

8. BLUE STAR FERRIES (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ)

30%  ΕΚΠΤΩΣΗ στα εισιτήρια επιβατών για:

Τρίτεκνους 30% σε Οικονομική Θέση και Αριθμημένα Καθίσματα, 30% σε Καμπίνα (εκτός από καμπίνες LUX), 20% σε ΙΧ & Moto

Η έκπτωση ισχύει για τους γονείς, και για τα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν (κανονικά έως 23 ετών).

9. CORFU FERRIES

Δρομολόγιο Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα
Έκπτωση 50% ΑΠΟ: CORFU FERRIES (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
Με τα  πλοία:
ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΙΙ , ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΗΡΕΑΣ , ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Η έκπτωση ισχύει για τους γονείς, και για τα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών.

10. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΡΜΑΡΙ
25% έκπτωση στα εισιτήρια των επιβατών.

11. IΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

Δρομολόγιο Πειραιάς – Αίγινα    Έκπτωση 25% στο εισιτήριο
Η έκπτωση ισχύει για τους γονείς, και για τα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών

12. Leve Ferries: Πειραιάς – Αίγινα (πλοίο ΙΟΝΙΣ)
έκπτωση 40% στο εισιτήριο, με την επίδειξη θεωρημένης
κάρτας τριτέκνου για το 2016, για τους τρίτεκνους γονείς,
και για τα παιδιά μέχρι 25 ετών.


13. Golden Star Ferries: Ραφήνα- Άνδρος, Τήνος, Μύκονος: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% στην οικονομική θέση.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 4 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Με την παρουσία πολλών τρίτεκνων από όλο το νομό, τρανή απόδειξη της πανλασιθιώτικης υπόστασης του συλλόγου,  πραγματοποιήθηκε η  εκδήλωση για την κοπή της πίτας το μεσημέρι  της Κυριακής στο «Μελίνα Μερκούρη» στην Ιεράπετρα.
Την τελετή άνοιξε κ. Λάμπρου Αναστασία, μέλος της τοπικής επιτροπής του συλλόγου η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην πόλη της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Κύριλλο του οποίου ζήτησε τη βοήθεια στις προσπάθειες του συλλόγου.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Χαβάκης  καλωσόρισε με τη σειρά του όλους όσους βρέθηκαν στην αίθουσα και ιδιαίτερα για την κοπή της πίτας είπε πως  «Η κοπή της πίτας κυρίως συμπυκνώνει, με βάση και την παράδοση του Μεγάλου Βασιλείου και της παραδοσιακής αφήγησης, τον συμβολισμό της διανομής. Νομίζω ότι σήμερα, στη κρίσιμη στιγμή που περνάει ο τόπος μας, η κοπή της βασιλόπιτας, η έναρξη του νέου έτους, θέτει επιτακτικά στην επικαιρότητα, τέτοιου είδους κορυφαία ζητήματα».
Έκανε έναν απολογισμό για τις δράσεις του συλλόγου, τις οποίες ανάφερε και  κατέληξε πως ο σύλλογος τις κάνει ώστε  «να ωφελήσουν τους τρίτεκνους από τη μια, αλλά και να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, να εμπεδώσουν την αλληλεγγύη, να βοηθήσουν τους πολίτες του νομού να διεκδικήσουν μια καλύτερη, πιο ποιοτική ζωή».
Ένα στοιχειό που ανέφερε ήταν η ενεργή συμμετοχή σε πολλές διαμαρτυρίες για τα θέματα του νομού Λασιθίου όπως τα νοσοκομεία, τα ΤΕΙ, τις υπηρεσίες που κλείνουν αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, όπως στο Υπουργείο Εργασία στη ΔΕΘ, στην Πάτρα και αλλού.
Στη συνέχεια προσδιόρισε τις κορυφαίες στιγμές για το 2016 που ήταν η Πιστοποίηση από το ΕΚΚΑ (ΦΕΚ:619/9-3-2016), η ψήφιση νόμων για τη μοριοδότηση «μετά από πολλή προσπάθεια», η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, η επίσκεψη για ενημέρωση στο Ευρωκοινοβούλιο  και μια σειρά άλλες δράσεις.
Ακολούθησαν δύο ερωτήματα προς όλους: Το πρώτο: Αποδίδουν οι προσπάθειες; Αξίζει να ασχολείται κάποιος; «Θεωρώ ότι οι προσπάθειες αποδίδουν όταν γίνονται σε σωστή βάση και με επιχειρήματα, αρκεί να σκεφτεί κάποιος τι έχουμε πετύχει». Το δεύτερο ερώτημα: Αξίζει να εγγραφεί κάποιος στο σύλλογό μας;
Και πρόσθεσε: «Αναρωτηθείτε, θα υπήρχαν όλα αυτά; Αν υποθετικά δεν υπήρχαν σύλλογοι, δηλαδή δεν υπήρχε και ο δικός μας θα γίνονταν όλα όσα ανέφερα; Είναι ο καναπές η λύση; Να τρέχουν πάντα οι άλλοι για εμάς και εμείς να κάνουμε μόνο κριτική;».
 Επίσης ανέφερε έναν ακόμα σημαντικό ύπαρξης του συλλόγου.  «Γιατί ο σύλλογός μας ενώνει, ερχόμαστε σε επαφή άνθρωποι από όλο το Λασίθι, για κοινά θέματα και προβλήματα ή  μήπως δεν το έχουμε ανάγκη; Να δημιουργούμε φιλίες, να κάνουμε παρέες, τα απλά, τα καθημερινά πράγματα».
Ακολούθησε η παρουσίαση των μελών του Δ.Σ και κάποιων εθελοντών, τους οποίους ευχαρίστησε για τη βοήθειά τους και τόνισε πως «O σύλλογός μας στηρίζεται στον εθελοντισμό και γι αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους, από όλα τα μέρη του νομού, που σε πείσμα των αρνητών της συνεργασίας και της προσφοράς αφιερώνουν χρόνο και βοηθούν το σύλλογό μας. Παράλληλα ζητάμε να έλθουν κι άλλοι λόγω φόρτου εργασίας, αφού δε μπορεί να αφήνουμε πάντα στους άλλους να τρέχουν».
Ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν, το Δήμο Ιεράπετρας για την αίθουσα και τα ΜΜΕ που αφιλοκερδώς φιλοξένησαν τις ανακοινώσεις του συλλόγου.
Η τελευταία παράγραφος του Προέδρου ήταν και η πιο ουσιαστική ίσως στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.
Το Δ.Σ αποφάσισε να διαθέσει από το αποθεματικό του ταμείου δηλαδή τα χρήματα όλων των μελών, να ενισχύσει και τα 4 νοσοκομεία του νομού. «Για το λόγο αυτό ήρθαμε σε επαφή με τους διοικητές και μας παρέδωσαν λίστα με αναγκαίο υλικό στο κάθε νοσοκομείο. Το κόστος θα είναι περίπου 3000 ευρώ. Εκτός της ουσιαστική του σημασία για εμάς είναι και μια συμβολική πράξη για να καταδείξουμε πως όλοι οφείλουμε να είμαστε κοντά σε θεσμούς και υποδομές που κάνουν καλύτερη την ποιότητα ζωής στο Λασίθι» κατέληξε στην παρουσίαση της απόφασης. Τις επόμενες μέρες θα αγοραστεί και θα παραδοθεί το σχετικό υλικό σε κάθε νοσοκομείο.
Ακολούθησε η τελετή της κοπής με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ.κ. Κυρίλλου ο οποίος στο στον χαιρετισμό του έδωσε συγχαρητήρια στο σύλλογο για τις πολλές δράσεις του και δήλωσε αρωγός σε ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, ζήτησε να είμαστε ενωμένοι στο νομό και εκ του γεγονότος  ότι ο σύλλογος έχει μέλη σε όλο το νομό  βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων των πολιτών του. Μετέφερε τους χαιρετισμούς του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ Γεράσιμου, ο οποίος παρά την πρόθεσή του δε μπόρεσε να παρευρεθεί.
Στον χαιρετισμό του ο βουλευτής του νομού Μανόλης Θραψανιώτης, επαίνεσε το σύλλογο «για τις προσπάθειες που κάνει να σταθεί όρθια μια μεγάλη κοινωνικά ομάδα» και εξήγησε πως επέλεξε να έρθει στην κοπή αυτή παρόλο και για «συμβολικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους»  ενώ ανάφερε την προσπάθεια της κυβέρνησης με την ψήφιση νόμων για την ενίσχυση των οικογενειών.
 Ο πρώην βουλευτής Κώστας Δερμιτζάκης, συμμετείχε «ως τρίτεκνος» όπως είπε και εξειδίκευσε τα δικά του συγχαρητήρια με τη θετική διαπίστωση πως ο σύλλογος συμμετέχει και στους μαζικούς αγώνες, διαμαρτυρίες και ζήτησε «να είμαστε σε εγρήγορση» καθώς οι στιγμές είναι κρίσιμες.
Ο Πρόεδρος της Κοινοπολιτείας Μανόλης Φραγκούλης δήλωσε πως εντυπωσιάστηκε από την πλούσια δράση του συλλόγου και πως ο Δήμος Ιεράπετρας θα προσπαθήσει να βοηθήσει ακόμα περισσότερα και να συνεργαστεί με το σύλλογο με σκοπό τη στήριξη των οικογενειών.
Ο Προϊστάμενος του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Γιάννης Αρώνης ευχήθηκε να ευοδωθούν οι προσπάθειες του συλλόγου του οποίου άλλωστε είναι μέλος και η οικογένεια να φροντίζει για να έχουν τας παιδιά τους αξίες.
Επίσης διαβάστηκαν οι χαιρετισμοί του βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη και του φίλου συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου.
Στο τέλος οι συντελεστές ευχαρίστησαν όσους προσέφεραν δώρα τα οποία κληρώθηκαν χωρίς εισφορά. Επίσης ευχαρίστησαν τα ζαχαροπλαστεία για τη δωρεά  γλυκών για τους παρευρισκόμενους.

Μετά το τέλος της τελετής όλοι απόλαυσαν τον πλούσιο μπουφέ με αλμυρά και γλυκά εδέσματα και αντάλλαξαν ευχές, με σημαντικότερη, όπως πάντα, την υγεία, έτσι ώστε και του χρόνου να πραγματοποιηθεί αντίστοιχα επιτυχημένη εκδήλωση.

ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ