Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

    Επειδή ο σύλλογος θα τιμήσει τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ –ΑΤΕΙ της Ελλάδας το έτος 2013, καλεί όλους όσους πέτυχαν και είναι μέλη του συλλόγου από όλο το νομό, αν δεν έχουν ειδοποιηθεί, να επικοινωνήσουν με το σύλλογο από την  Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου. 
    Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στο REX, ώρα 12.00. στον Άγιο Νικόλαο και παράλληλα θα γίνει η κοπή της πίτας για το νέο έτος.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ;

Με εθνικό διαγωνισμό προχωρά η προμήθεια ρυζιού
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/12/2013, 10:48
Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2013, 16:20
  

«Την ολιγωρία του υπουργού Τσαυτσάρη καλύπτει η κυβέρνηση», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου από το γραφείο του βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη.

«Με εθνικό διαγωνισμό», τονίζεται, «θα προχωρήσει η προμήθεια και δωρεάν διανομή 6.000 τόνων ρυζιού, αφού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης είχε πρόσφατα ματαιώσει με υπογραφή του το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων.

Το Πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987, και στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του '90, σε ετήσια βάση. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του προγράμματος στη χώρα μας είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ματαιώθηκε η δωρεάν διανομή ρυζιού (στο πλαίσιο του προγράμματος της επισιτιστικής βοήθεια) στους δικαιούχους του έτους 2013, αφού εξέπνευσε η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου που είχε θέσει η Κομισιόν. 

Η εκτέλεση του εν λόγω έργου, που αφορά τη δωρεάν διανομή 5.672.000 κιλών ρυζιού parboiled, με σύνολο της δαπάνης 4.798.406,41 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., στους απόρους όλης της χώρας έτους 2013, είχε ανατεθεί στις εταιρείες ΕΥΓΕ Πιστιόλας (Αgrino), Αφοί Καραγεωργίου (3Α), Νutria, Aφοί Σπανού και Euricom, ωστόσο οι σχετικές συμβάσεις δεν είχαν υπογραφεί εξαιτίας των μηνύσεων που εκκρεμούσαν στο Διοικητικό Δικαστήριο Αθηνών από Agrino και Euricom κατά Αφοί Καραγεωργίου, Σπανού και Nutria, λόγω των σοβαρών ελλείψεων - όπως ισχυρίζονται -που υπήρχαν στους φακέλους που κατέθεσαν στο διαγωνισμό».

Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης ζητούσε την υλοποίηση του προγράμματος και, όπως δήλωσε, «δεν επιτρέπεται να πηγαίνει χαμένο ούτε ένα ευρώ. Είτε είναι από εθνικούς, είτε από κοινοτικούς πόρους. Την ολιγωρία του κάθε υπουργού δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να τρέχει διαρκώς να καλύπτει η κυβέρνηση.

Οι συμπολίτες μας περιμένουν αυτές ιδιαίτερα τις ημέρες και κάθε μέρα τη στήριξη της Πολιτείας, και είμαστε υποχρεωμένοι να τους τη παράσχουμε. Σωστή η απόφαση της κυβέρνησης - κρίμα που χάθηκαν ευρωπαϊκά χρήματα που σίγουρα δε μας περισσεύουν».
Πηγή: www.neakriti.gr

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

Μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΟΠΟΤΤΕ μέσω φυσικής παρουσίας και πολλών εγγράφων φαίνεται να υπάρχει κάποια ελάφρυνση για τους τρίτεκνους, κυρίως όσον αφορά στην πληρωμή φόρου. Φυσικά δε θεωρείται το καλύτερο δυνατό, όμως, είναι ένα δείγμα πως σε κάποια θέματα η ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ προχωρεί ΒΗΜΑ –ΒΗΜΑ.

Παρακάτω είναι το Νομοσχέδιο που πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή της Βουλής και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο7
Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου

1 Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στο φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.
Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ (€9.000), προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ (€1.000) για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
2 Η έκπτωση της προηγουμένης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτήν και α) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή β) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
3 Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
4 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Πληρωμή εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 23-12-2013

Σύμφωνα με δημοσιεύματα -όχι επίσημη ανακοίνωση-στις 23/12 θα γίνει πληρωμή σε όλους τους δικαιούχους του επιδόματος. Συγκεκριμένα:
 θα πληρωθεί το επίδομα σε όσους δεν έχουν λάβει καμία δόση σε όσους υπολείπονται δόσεις και σε όσους έχουν κάνει διόρθωση στο Α21.
Πολλοί δικαιούχοι που δεν είχαν λάβει το οικογενειακό επίδομα λόγω λαθών στο Α21 και έκαναν τις διορθώσεις και δεν το πήραν με την τρίτη δόση για το λόγο ότι δεν προσκόμισαν τα δικαιολογητικά στους ανταποκριτές του Οργανισμού ώστε να αποδείξουν τις μεταβολές και το έκαναν το διάστημα αυτό θα πληρωθούν και αυτοί.
Επίσης,
φορολογούμενοι που οι εκκαθαρίση της φορολογικής δήλωσης είχε καθυστερήσει πολύ και ολοκληρώθηκε μλεσα στο διάστημα Νοεβρίου Δεκεμβρίου θα πάρουν το επίδομα.

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΡΥΖΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. α) της υπ’ αρ. 258/31644/13-03-2013 (ΦΕΚ Β΄ 584) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών,ρυζιού και ελαιολάδου, σε άπορους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε.,έτους 2013».
β) του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α΄ 280)».
2. της υπ’ αρ. 586/47649/16-04-2013 διακήρυξης Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για
την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομή ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013),περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο συμπλήρωμα της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17/4/2013, στο Τεύχος Διακηρύξεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και στις εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ την 24/4/2013.
3. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει σήμερα (Α’ 19).
4. του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2077/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (Α΄ 173).
5. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων  συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/15/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64).
6. του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» συμπληρωματικώς
και για θέματα διαδικασίας που δεν ρυθμίζονται από το ΠΔ 60/2007(Α΄ 64)»(Α΄150).
7. της αριθ. 416769/23-11-2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Γεωργίας «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου
του έργου της αγοραστικής Παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων» (Β΄ 1608) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 301854/16-09-2005 (Β΄ 1332).
8. του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
9. της υπ’ αρ. 60416/21-05-2013 Απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
«Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών για τα προγράμματα της δωρεάν διανομής τροφίμων στους
απόρους της χώρας (προγράμματα έτους 2013)», βάσει της υπ’ αρ. 258/31644/13-
03-2013 (ΦΕΚ Β΄ 584) Κ.Υ.Α.
10. της υπ’ αριθμ. 1080/89717/18-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΒ-ΡΔΥ) Υπουργικής Απόφασης
για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
υποψήφιων αναδόχων για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013.
11. της υπ’ αριθμ. 1240/103958/29-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ8Β-Λ1Η) Υπουργικής Απόφασης «Αποδοχή οικονομικής προσφοράς στον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε.,έτους 2013»
12. της υπ’ αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7) Υπουργικής Απόφασης «Κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε.,έτους 2013»
13. της υπ’ αριθμ. 3774/7-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ17Β-ΖΧ7) Υπουργικής Απόφασης
«Τροποποίηση της αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατακύρωση του έργου της προμήθειας,μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013», (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7)».
14. του υπ’ αριθμ. Ν641/18-10-2013 Διατακτικού Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (με αριθμ. πρωτ. εισαγωγής στη Δ/νση Π.Α.Π.-Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 1495/128074/21-10-2013).

Β. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ):

1. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. 807/2010 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων
προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
3. 1020/2012 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη
μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης στους άπορους της Ευρωπαικής Ένωσης και σχετικά με την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010»
4. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VΙΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 1177/2009 της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και του Καν 1564/2005 ΕΚ «για την κατάρτιση
τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκήρυξης και γνωστοποιήσεων»).
5. την αριθμ. C 114/91 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας και την αντίστοιχη ανακοίνωση στο C 312/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. αριθ. 1234/2013 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1020/2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ. Ειδικότερα έχοντας υπόψη:
1. την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 14859/30-09-2013 αιτήματος της Γενικής Γραμματείας
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπ.Α.Α.Τ. για παράταση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατακύρωσης της δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled μέχρι την 15η .10.2013, κατά τη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Κοινής Οργάνωσης Αγορών στις 14 Νοεμβρίου 2013,
2. το υπ’ αριθμ. 123640/22-11-2013 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο διαβιβάζεται
το πρακτικό Νο 5/22-11-2013 της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 15539/20-11-2013 εγγράφου του Γεν. Γραμματέα Α.Π. & Δ.Σ. του ΥΠΑΑΤ αναφορικά με το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας για το έτος 2013 (με αριθμ.πρωτ. εισαγωγής στη Δ/νση ΠΑΠ-ΦΜΚ 1685/146000/26-11-2013),
3. την υπ’ αριθμ 417.2013 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την εξέλιξη έργου
της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013
4. την απόρριψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελληνικού αιτήματος για παράταση της προθεσμίας της 15-10-2013 για την πληρωμή του δικαιούχου κατά το άρθρο 4 του κανονισμού 1020/2012 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2012,και, κατά συνέπεια της ανατροπής του προβλεπόμενου από την κοινοτική νομοθεσία και την Διακήρυξη χρονοδιαγράμματος,
5. η κατά παράβαση της εν λόγω προθεσμίας εκτέλεση της δωρεάν διανομής ρυζιού
parboiled στους απόρους της Χώρας για το έτος 2013, θα έχει ως συνέπεια την
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με το σύνολο της δαπάνης (4.798.406,41 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.), λόγω της αρνήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να την χρηματοδοτήσει και μάλιστα στην παρούσα κρίσιμη για την οικονομία της Χώρας χρονική στιγμή.
6. το ανωτέρω αντικειμενικό γεγονός, συνιστά νόμιμο λόγο δημοσίου συμφέροντος
που μπορεί να δικαιολογήσει την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού κατά το άρθρο 21 εδ.ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο
Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το έργο της
προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας,βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤIΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΠΟΤΤΕ

Tην  Κυριακή 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο  προγραμματισμένο  Δ.Σ. της ΟΠΟΤΤΕ μετά από τις εκλογές .Αφού υπήρξε απαρτία, από τους 23 παρευρίσκονταν οι 19, ξεκίνησε η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ κ. Αχλαδιανάκης αφού καλωσόρισε το νέο Δ.Σ. ξεκίνησε την ενημέρωση για τις διάφορες συναντήσεις που έγιναν με τον Υφυπουργό Οκονομικών κ. Μαυραγάνη, τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Μεϊμαράκη, καθώς επίσης και για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κ. Παπαστάμο ( Ειδικό Σύμβουλο ), εξηγώντας αναλυτικά το τι συζητήθηκε. Τελειώνοντας είπε προς τα μέλη του Δ.Σ., ότι για να δικαιωθούν οι κόποι όλων των χρόνων θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι σύσσωμοι  και συγκεντρωτικά για να πετύχουμε.
Έπειτα συζητήθηκε το θέμα των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει το κάθε μέλος για να προσφέρει καλύτερα. Προγραμματίστηκαν οι επόμενες συναντήσεις και παρεμβάσεις της ΟΠΟΤΤΕ . Επίσης προτάθηκε να γίνει μία εκδήλωση με Πανελλήνια  απήχηση. Βασικοί στόχοι της ΟΠΟΤΤΕ είναι η εξομοίωση , φορολογικές ελαφρύνσεις, αύξηση εισοδηματικών κριτηρίων, θέματα Υπ. Εργασίας και άλλα. Εγκρίθηκε η ένταξη του Συλλόγου Ιεράπετρας  στην ΟΠΟΤΤΕ. Βασικό θέμα της συνεδρίασης οι στόχοι και ο προγραμματισμός της ΟΠΟΤΤΕ στην τριετή θητεία της, ακολούθησαν και άλλα διάφορα θέματα.
 Μετά από μια πολύωρη συνεδρίαση αποχωρήσαμε απόλυτα ευχαριστημένοι με το κλίμα συνεργασίας που υπήρξε και με την υπόσχεση στους εαυτούς μας πως θα πράξουμε όλοι τα μέγιστα για να γίνει ο στόχος των Τριτέκνων πράξη, Η ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ! ! !
Από το νομό Λασιθίου συμμετείχε ο Πρόεδρος του συλλόγου Τριτέκνων Νομού Λασιθίου κ. Γιώργος Χαβάκης, ως μέλος του Δ.Σ της ΟΠΟΤΤΕ.
Από το Δ.Σ.

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Ο σύλλογος Τριτέκνων νομού Λασιθίου διοργανώνει εκδρομή για τα μέλη του την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου με συμβολική τιμή 10 ευρώ ανά άτομο, ανεξάρτητα από την περιοχή που προέρχονται τα μέλη. 
Τα υπόλοιπα έξοδα μεταφοράς θα καλυφθούν από το αποθεματικό του συλλόγου. Το φαγητό δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
Το πρόγραμμα είναι: Αφετηρία από την κάθε πόλη (Σητεία –Ιεράπετρα-Άγιο Νικόλαο-Νεάπολη)-Ηράκλειο-Φόδελε-Μαργαρίτες-Αρκάδι-Φαράγγι Πατσού- Ρέθυμνο -επιστροφή.  Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα,  εφόσον  υπάρξει λόγος.
Περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώσεις:
Στο γραφείο ώρες λειτουργίας, τηλ. 2841021290
Ιεράπετρα : κ. Λάμπρου Άγγελος, τηλ. 6978974962, στη βιβλιοθήκη Τρίτη & Τετάρτη 6-8 μ.μ   και κ. Λάμπρου Αναστασία, τηλ. 6985657654
Σητεία: κ. Πόπη Αλέξη, τηλ. 28430240181
Νεάπολη: κ. Φαϊτό Ιωάννη, τηλ. 6972321428
Οι δηλώσεις θα γίνονται έως και τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, μόνο με εξόφληση του ποσού.
Από το Δ.Σ.

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 25% ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΛ


Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ στο Ηράκλειο σε πρώτη φάση ανακοινώθηκαν εκπτώσεις 25% για εκτός Κρήτης διαδρομές (Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα), με την επίδειξη της κάρτας.
Θέμα : Έκπτωση σε τρίτεκνους

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 20/11/2013 για τα δρομολόγια εκτός Κρήτης (Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα), θα ισχύει για τους τρίτεκνους (με την επίδειξη της κάρτας), ΕΚΠΤΩΣΗ 25%. 

Με εκτίμηση
 
Ο Πρόεδρος
 
Χαχλιούτης Εμμανουήλ

 

 

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σύμφωνα με δήλωση του Διοικητή του ΟΓΑ σήμερα το πρωί, τα επιδόματα θα δοθούν την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Διευκρίνησε όμως ότι δε θα τα πάρουν όλοι, αφού υπάρχουν εκκρεμότητες για μια μερίδα δικαιούχων. Το επίδομα αναμένεται να πάρουν και όσοι (εφόσον έκαναν αλλαγές έγκαιρα) έκαναν διορθώσεις - αλλαγές στο Α21.
 

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 11 π.μ. ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ,
  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΠΟΥ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ* –ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ*
ΤΗΣ ΓΣΕΕ, ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ
*ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΔΑ

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ και οι ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
 
Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατοκύριακο, σε χώρο του ξενοδοχείου NOVUS, στην Αθήνα, το 3ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδας
 ( Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. ).
Από το νομό Λασιθίου συμμετείχαν ως σύνεδροι οι κ.κ. Χαβάκης Γιώργος, Λάμπρου Τασούλα και Τζανοπούλου Μαρία.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν το Σάββατο με την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας. Σε ένα ιδιαίτερο φιλικό και αισιόδοξο κλίμα ακούστηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., έγιναν τοποθετήσεις υποψηφίων και μη και ακούστηκαν προτάσεις για μελλοντικές δράσεις.
Εκτός από τους Σύνεδρους παρευρέθηκαν οι κ. κ. Κεγκέρογλου Βασίλης Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η κ. Μπέκου Έφη Γενική Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι Βουλευτές του Σύριζα κ. Κουρουμπλής Παναγιώτης και Μητρόπουλος Αλέξης καθώς και η Βουλευτής του Κ.Κ.Ε. κ. Λιάνα Κανέλλη.
Την επόμενη μέρα  πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την έκδοση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθησε η συγκρότηση σε σώμα ως εξής:  

Πρόεδρος : Αχλαδιανάκης Εμμανουήλ (Ηράκλειο)
Α΄ Αντιπρόεδρος : Κοντός Θεόδωρος (Καρδίτσα)
Β΄ Αντιπρόεδρος : Τσούλιας Στυλιανός (Θεσσαλονίκη)
Γ. Γραμματέας : Χελιουδάκη Μαρία (Χανιά)
Ταμίας : Δήμος Βασίλειος (Πρέβεζα)
Ειδικός Γραμματέας: Βακουφτσή Κερασίνα (Μαγνησία)
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Καραγεωργόπουλος Δημήτρης (Πάτρα)
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Κοντός Δημήτριος (Περιστέρι)
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Μορίση-Τζαβέλλα Μαριάνθη (Μεταμόρφωση)
Αναπληρωτής Ταμίας: Πατσώνα Αικατερίνη (Κοζάνη)
Υπεύθυνος Ενημέρωσης Μελών: Χαβάκης Γιώργος  (Λασίθι)
Υπεύθυνος  για την έκδοση εντύπων: Βαρβεράκης Κων/νος (Ηράκλειο)
Υπεύθυνος Εσωτερικής Λειτουργίας: Κεφαλά Παναγιώτα (Δράμα)

Μέλη: 
Ανανιάδου Ευγενία (Αλεξανδρούπολη), Ανερούση Χριστίνα (Λέσβος), Βαρβαρίγου Κλαυδία (Φυλή), Βασιλείου Δημήτριος (Φυλή), Γιαννιός Χρήστος (Ξάνθη), Θεμέλαρος Ιωάννης (Λέρος), Κοίδου Ζωή (Πιερία), Μακάς Ντίνος (Λάρισα), Σωτηρόπουλος Φώτιος (Αιγιαλεία), Χατζημήτρος Δημήτριος (Φάρσαλα) 

Επίσης, έγινε και η συγκρότηση σε σώμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως εξής:
Πρόεδρος :Καπνογιάννης Βασίλειος (Καρδίτσα) 
Μέλη: Κοζυράκης Γεώργιος (Ηράκλειο) - Μαντέλος Χρήστος (Αιτωλικό)


Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ: Καταβολή παλαιών οικογενειακών επιδομάτων την ΤετάρτηΠληρωμή παλαιών οικογενειακών επιδομάτων, η οποία αφορά σε 2.241 δικαιούχους (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ και ισόβιες συντάξεις), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Η πληρωμή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ και αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιώθηκαν με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος (1-11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα).

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές ανέρχεται στο ποσό των 2.034.824,91 ευρώ.

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αντιπροσωπεία της ΟΠΟΤΤΕ συναντήθηκε χθες στη Βουλή με τον αξιότιμο Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ώστε να του θέσει υπόψη τα προβλήματα των Ελλάδι πολυμελών - τρίτεκνων οικογενειών και να ζητήσει την άμεση δρομολόγηση λύσεων σ’ αυτά.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν προς συζήτηση τα πάγια και διαχρονικά (ανεπίλυτα μέχρι σήμερα) αιτήματα του τριτεκνικού κινήματος, ενώ έγινε εκτενή ανάλυση στα δυσανάλογα και πολλαπλάσια βάρη που εν μέσω κρίσης η πολιτεία έχει «φορτώσει» στις πολυμελείς οικογένειες.
Τονίστηκε στον κ. Μεϊμαράκη ότι η θεσμική και νομική ένταξη των Τρίτεκνων Οικογενειών στις Πολυμελείς Οικογένειες (extended families), αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την ενίσχυση μιας Ελλάδας που χάνεται. Μιας Ελλάδας που θα διαθέτει σχολικά κτίρια αλλά δεν θα έχει μαθητές, που θα κτίζει Κ.ΑΠ.Η., αλλά δεν θα ακούγονται φωνές στις παιδικές χαρές.
Τέλος, ζητήθηκε η διαμεσολάβηση του αξιότιμου προέδρου ώστε να επισπευτεί το αίτημα της ΟΠΟΤΤΕ για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά και να επικαιροποιηθεί, στις παρούσες συνθήκες, η από το 1993 διακομματική έκθεση-πόρισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που αφορά στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, ώστε εκτός της εξομοίωσης των τριτέκνων με τους άλλους πολυτέκνους να εξεταστούν επιπλέον θεσμικές παρεμβάσεις για το δημογραφικό.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω δίνονται τα ονόματα των δικαιούχων τροφίμων σε όλο το νομό. Να σημειωθεί πως απορρίφθηκαν περίπου το 35%, ενώ σε άλλους συλλόγους απορρίφθηκε πολύ πάνω από το 50%, μέχρι και 70% σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι σύλλογοι.
Πάντως οι σύλλογοι θεωρούν πολύ χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια και ήδη έχουν κάνει διαμαρτυρία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα.

ΟΝΟΜΑ                ΕΠΙΘΕΤΟ                          ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ZLATKA ATANASOVA
CORINA MARIANNA FLOREA
VIOLETA GOSPODINOVA .
STANKA STANEVA
PETRANA STOYANOVA
STANYO TSONEV
 MIRJAM LOUISE VAN DER VEEN
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΒΑΛΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ  ΑΛΕΞΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΑΣΒΕΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΠΡΟΚΟΥΤΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΥΓΕΡΟΥ ΑΔΑΜ
ΜΑΡΙΑ ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΡΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΡΑΝΤΑ ΒΑΡΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΙΜΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΕΔΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΑ ΒΕΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΔΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ  ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ  ΓΑΛΥΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΥΦΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΕΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΗΝΑ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΗΝΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΛΥΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΔΟΥΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΟΦΙΑ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗ ΙΩΣΗΦ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο
ΜΑΡΙΑ ΖΑΛΩΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΓΙΑΛΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΕΡΒΑΛΑΚΗ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΖΕΡΒΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΝΙΡ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΕΚΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΑΔΑΜ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΣΑΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΟΪΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΞΕΝΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΖΗΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΜΒΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΚΛΕΙΩ ΚΡΑΣΣΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΑΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΖΑΜΠΙΑ ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ ΜΑΜΟΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΧΑΡΩ ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΣΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΣΣΑΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΚΙΟΥΡΑΙ ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΕ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΗΡΑΚΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΕΡΓΚΙ ΜΠΕΓΚΕΓΙΑ ΡΟΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΝΤΙΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΟΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΡΟΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΛΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΖΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΙΞΟΣ ΠΗΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΛΟΥΜΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΓΑΛΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΟΔΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ ΣΑΛΒΑΡΙΔΗΣ ΙΒΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΠΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΝΑ ΣΓΟΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΑΟΔΙΚΗ ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΡΕΠΕΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ  ΣΚΥΒΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΥΣΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΒΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΝΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑ
ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ
ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΝΕΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΣΑΜΠΕΛΛΕ ΤΙΕΝΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ  ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΘΑ ΤΣΑΜΤΣΙΔΗ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΧΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΡΑΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΔΟΥΛΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΝΑΗ ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΥΓΕΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΜΑΙΖΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΝΙΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΧΛΩΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΦΡΟΣΩ ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΟΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΥΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΩΡΑΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ