Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Πέντε βασικά κριτήρια (τέσσερα θετικά και ένα αρνητικό) προβλέπει η πολυανομενόμενη απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης  για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, βάση του Νόμου 4172/2013, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.
Σύμφωνα με την απόφαση , ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο αναδεικνύεται ως βαρύνουσα παράμετρος στην αξιολόγηση του υπαλλήλου και ο  υπάλληλος μοριοδοτείται ανάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η διαδικασία πρόσληψής του. Την ανώτατη βαθμολόγηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όσοι εισήχθησαν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ως προς τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται με ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.  Επιπρόσθετη καινοτομία, σύμφωνα με το υπουργείο, συνιστά η αφαίρεση, και μάλιστα με δραστικό τρόπο, μορίων σε περίπτωση εμπλοκής δημοσίου υπαλλήλου σε πειθαρχικά παραπτώματα. Επιπλέον, ενισχύονται οι νεότεροι υπάλληλοι αφού η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας στο Δημόσιο είναι αυξημένη.
Η διαδικασία της μοριοδότησης θα γίνει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων.
Τα πέντε κριτήρια
Αναφορικά με τα κριτήρια:
1) Τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών και φοίτηση στις σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) μοριοδοτούν τον υπό αξιολόγηση υπάλληλο έως 30 μόρια.


2) Μέχρι 30 μόρια δίνει η προϋπηρεσία  με τα πρώτα πέντε έτη σε αντίθεση με τα επόμενα 25 που έχουν συντελεστή 0,5, να έχει έχουν συντελεστή 1 και να δίνουν έως 5 μόρια συνολικά.
3) Αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής ή το λεγόμενο «σκληρό» ή «μαλακό» ΑΣΕΠ, το μάξιμουμ (30 μόρια) δίνουν οι ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ και ο γραπτός διαγωνισμός, ενώ οι διαδικασίες εισαγωγής υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ δίνουν 25 μόρια και εκείνες που το Συμβούλιο έκανε απλώς έλεγχο νομιμότητας 20 μόρια. 20 μόρια δίνει και η εισαγωγή με γραπτό διαγωνισμό προ ΑΣΕΠ, ενώ η πρόσληψη βάσει των νόμων 1648/86 και 2643/98 παρέχει 15 μόρια και η επετηρίδα μόλις 15.

4) Έως 10 μόρια οι εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου τα τελευταία 8 χρόνια.
5) Έως μείον 30 μόρια οι πειθαρχικές ποινές του υπαλλήλου.
Ποιοί εξαιρούνται
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:
αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
ββ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήμτατα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γγ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

δδ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου,
εε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

Πηγή: aftodioikisi.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου