Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ


Ο Δήμος Ιεράπετρας υλοποιεί το πρόγραμμα για δωρεάν διανομή αποσυρόμενων προϊόντων για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Ειδικά για του τρίτεκνους προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι είναι οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων   τέκνων, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αντίγραφο δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα της τριτεκνίας (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατο)
Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό).
Σημείωση: Ο σύλλογος θα συλλέξει τα δικαιολογητικά μόνο  για τα μέλη του.

Επικοινωνία: κ. Άγγελο Λάμπρου τηλ: 6978974962 και Γραφείο: 2841021290

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου