Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανακοινώθηκαν τα κριτήρια για τα ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ, τα οποία δυστυχώς είναι ιδιαίτερα χαμηλά.
Για τη διαδικασία, για το χρόνο έναρξης συλλογής των αιτήσεων θα υπάρξει νέα ανακοίνωση από το σύλλογο.

Άρθρο 4

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορ­φώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα,ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ­ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 17.280 €.
 
ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ
 
1 ΑΤΟΜΟ      7.200 €
2  ΑΤΟΜΑ   10.700 €
3 ΑΤΟΜΑ    11.520 €
4 ΑΤΟΜΑ    14.400 €
5 ΑΤΟΜΑ    17.280 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου